Qadağan olunan məhsullar

Qeyd olunan qadağan olunmuş məhsulların şirkətimiz tərəfindən daşınılması həyata keçirilmir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 9 dekabr tarixli 191 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmiş "Poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan malların və əşyaların Siyahısı"nın və "Poçt göndərişlərinin saxlanması, açılması, satışı və məhv edilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə 

"AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI"-nın 1-ci maddəsində qeyd edilən məhsulların Azərbaycan Respublikasına "poçt göndərişi" şəklində

göndərilməsi QƏTİ QADAĞANDIR! 
 

1. Azərbaycan Respublikasına beynəlxalq poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan mal və əşyalar:

1.1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə dövriyyəsi qadağan olunmuş xidməti və mülki silahlar, hərbi təyinatlı bütün əşyalar, partlayıcı maddələr, hərbi texnika;

1.2. pulların və poçt ödənişi nişanlarının buraxılması üçün avadanlıqlar;

1.3. insan orqanları və (və ya) toxumaları;

1.4. canlı heyvanlar;

1.5. tezalışan maddələr;

1.6. zəhərli və toksikoloji maddələr;

1.7. bioloji və infeksion maddələr;

1.8. civə, kimyəvi reaktivlər və turşular;

1.9. insanın şərəf və ləyaqətini alçaldan, milli və dini hissiyatını təhqir edən materiallar;

1.10. tez xarab olan qida məhsulları;

1.11. öz xüsusiyyətlərinə və ya qablaşdırılmasına görə poçt işçiləri üçün
təhlükə yarada bilən, digər poçt göndərişlərinin və poçt avadanlıqlarının zədələnməsinə, xarab olmasına və ya çirklənməsinə səbəb olan göndərişlər;

1.12. sikkələr, banknotlar və yol çekləri;

1.13. radioaktiv maddələr; 

1.14. narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorları, onlardan istifadə üçün ləvazimat;

1.15. narkotik vasitələrin, psixotrop, zəhərləyici, partlayıcı maddələrin hazırlanması texnologiyasına aid materiallar;

1.16. əxlaq pozğunluğunu, zorakılığı, terrorizmi təbliğ və reklam edən materiallar;

1.17. odlu silah və onun döyüş sursatları.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 9 dekabr tarixli 191 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmiş "Poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan malların və əşyaların Siyahısı"nın və "Poçt göndərişlərinin saxlanması, açılması, satışı və məhv edilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə 

"AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI"-nın 1-ci maddəsində qeyd edilən məhsulların Azərbaycan Respublikasına "poçt göndərişi" şəklində

göndərilməsi QƏTİ QADAĞANDIR! 
 

1. Azərbaycan Respublikasına beynəlxalq poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan mal və əşyalar:

1.1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə dövriyyəsi qadağan olunmuş xidməti və mülki silahlar, hərbi təyinatlı bütün əşyalar, partlayıcı maddələr, hərbi texnika;

1.2. pulların və poçt ödənişi nişanlarının buraxılması üçün avadanlıqlar;

1.3. insan orqanları və (və ya) toxumaları;

1.4. canlı heyvanlar;

1.5. tezalışan maddələr;

1.6. zəhərli və toksikoloji maddələr;

1.7. bioloji və infeksion maddələr;

1.8. civə, kimyəvi reaktivlər və turşular;

1.9. insanın şərəf və ləyaqətini alçaldan, milli və dini hissiyatını təhqir edən materiallar;

1.10. tez xarab olan qida məhsulları;

1.11. öz xüsusiyyətlərinə və ya qablaşdırılmasına görə poçt işçiləri üçün
təhlükə yarada bilən, digər poçt göndərişlərinin və poçt avadanlıqlarının zədələnməsinə, xarab olmasına və ya çirklənməsinə səbəb olan göndərişlər;

1.12. sikkələr, banknotlar və yol çekləri;

1.13. radioaktiv maddələr; 

1.14. narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorları, onlardan istifadə üçün ləvazimat;

1.15. narkotik vasitələrin, psixotrop, zəhərləyici, partlayıcı maddələrin hazırlanması texnologiyasına aid materiallar;

1.16. əxlaq pozğunluğunu, zorakılığı, terrorizmi təbliğ və reklam edən materiallar;

1.17. odlu silah və onun döyüş sursatları.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 9 dekabr tarixli 191 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmiş "Poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan malların və əşyaların Siyahısı"nın və "Poçt göndərişlərinin saxlanması, açılması, satışı və məhv edilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə 

"AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI"-nın 1-ci maddəsində qeyd edilən məhsulların Azərbaycan Respublikasına "poçt göndərişi" şəklində

göndərilməsi QƏTİ QADAĞANDIR! 
 

1. Azərbaycan Respublikasına beynəlxalq poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan mal və əşyalar:

1.1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə dövriyyəsi qadağan olunmuş xidməti və mülki silahlar, hərbi təyinatlı bütün əşyalar, partlayıcı maddələr, hərbi texnika;

1.2. pulların və poçt ödənişi nişanlarının buraxılması üçün avadanlıqlar;

1.3. insan orqanları və (və ya) toxumaları;

1.4. canlı heyvanlar;

1.5. tezalışan maddələr;

1.6. zəhərli və toksikoloji maddələr;

1.7. bioloji və infeksion maddələr;

1.8. civə, kimyəvi reaktivlər və turşular;

1.9. insanın şərəf və ləyaqətini alçaldan, milli və dini hissiyatını təhqir edən materiallar;

1.10. tez xarab olan qida məhsulları;

1.11. öz xüsusiyyətlərinə və ya qablaşdırılmasına görə poçt işçiləri üçün
təhlükə yarada bilən, digər poçt göndərişlərinin və poçt avadanlıqlarının zədələnməsinə, xarab olmasına və ya çirklənməsinə səbəb olan göndərişlər;

1.12. sikkələr, banknotlar və yol çekləri;

1.13. radioaktiv maddələr; 

1.14. narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorları, onlardan istifadə üçün ləvazimat;

1.15. narkotik vasitələrin, psixotrop, zəhərləyici, partlayıcı maddələrin hazırlanması texnologiyasına aid materiallar;

1.16. əxlaq pozğunluğunu, zorakılığı, terrorizmi təbliğ və reklam edən materiallar;

1.17. odlu silah və onun döyüş sursatları.


Orijinal olmayan (saxta və ya kopya) məhsulların Çindən daşınması qadağandır.
Maye, batareyalı, kosmetik və s. kimi təhlükəli məhsulların daşınması üçün MSDS sertifikatı tələb olunur.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 9 dekabr tarixli 191 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmiş "Poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan malların və əşyaların Siyahısı"nın və "Poçt göndərişlərinin saxlanması, açılması, satışı və məhv edilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə 

"AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI"-nın 1-ci maddəsində qeyd edilən məhsulların Azərbaycan Respublikasına "poçt göndərişi" şəklində

göndərilməsi QƏTİ QADAĞANDIR! 

 

1. Azərbaycan Respublikasına beynəlxalq poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan mal və əşyalar:

1.1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə dövriyyəsi qadağan olunmuş xidməti və mülki silahlar, hərbi təyinatlı bütün əşyalar, partlayıcı maddələr, hərbi texnika;

1.2. pulların və poçt ödənişi nişanlarının buraxılması üçün avadanlıqlar;

1.3. insan orqanları və (və ya) toxumaları;

1.4. canlı heyvanlar;

1.5. tezalışan maddələr;

1.6. zəhərli və toksikoloji maddələr;

1.7. bioloji və infeksion maddələr;

1.8. civə, kimyəvi reaktivlər və turşular;

1.9. insanın şərəf və ləyaqətini alçaldan, milli və dini hissiyatını təhqir edən materiallar;

1.10. tez xarab olan qida məhsulları;

1.11. öz xüsusiyyətlərinə və ya qablaşdırılmasına görə poçt işçiləri üçün
təhlükə yarada bilən, digər poçt göndərişlərinin və poçt avadanlıqlarının zədələnməsinə, xarab olmasına və ya çirklənməsinə səbəb olan göndərişlər;

1.12. sikkələr, banknotlar və yol çekləri;

1.13. radioaktiv maddələr; 

1.14. narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorları, onlardan istifadə üçün ləvazimat;

1.15. narkotik vasitələrin, psixotrop, zəhərləyici, partlayıcı maddələrin hazırlanması texnologiyasına aid materiallar;

1.16. əxlaq pozğunluğunu, zorakılığı, terrorizmi təbliğ və reklam edən materiallar;

1.17. odlu silah və onun döyüş sursatları.
 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 9 dekabr tarixli 191 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmiş "Poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan malların və əşyaların Siyahısı"nın və "Poçt göndərişlərinin saxlanması, açılması, satışı və məhv edilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə 

"AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI"-nın 1-ci maddəsində qeyd edilən məhsulların Azərbaycan Respublikasına "poçt göndərişi" şəklində

göndərilməsi QƏTİ QADAĞANDIR! 
 

1. Azərbaycan Respublikasına beynəlxalq poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan mal və əşyalar:

1.1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə dövriyyəsi qadağan olunmuş xidməti və mülki silahlar, hərbi təyinatlı bütün əşyalar, partlayıcı maddələr, hərbi texnika;

1.2. pulların və poçt ödənişi nişanlarının buraxılması üçün avadanlıqlar;

1.3. insan orqanları və (və ya) toxumaları;

1.4. canlı heyvanlar;

1.5. tezalışan maddələr;

1.6. zəhərli və toksikoloji maddələr;

1.7. bioloji və infeksion maddələr;

1.8. civə, kimyəvi reaktivlər və turşular;

1.9. insanın şərəf və ləyaqətini alçaldan, milli və dini hissiyatını təhqir edən materiallar;

1.10. tez xarab olan qida məhsulları;

1.11. öz xüsusiyyətlərinə və ya qablaşdırılmasına görə poçt işçiləri üçün
təhlükə yarada bilən, digər poçt göndərişlərinin və poçt avadanlıqlarının zədələnməsinə, xarab olmasına və ya çirklənməsinə səbəb olan göndərişlər;

1.12. sikkələr, banknotlar və yol çekləri;

1.13. radioaktiv maddələr; 

1.14. narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorları, onlardan istifadə üçün ləvazimat;

1.15. narkotik vasitələrin, psixotrop, zəhərləyici, partlayıcı maddələrin hazırlanması texnologiyasına aid materiallar;

1.16. əxlaq pozğunluğunu, zorakılığı, terrorizmi təbliğ və reklam edən materiallar;

1.17. odlu silah və onun döyüş sursatları.